ES Biloens Luna

Reg.nr:12287/05
Mor: Østmoens Vilja
Far: Bjørkholtets Rasmus Montanus
Eier: Bjørg Løkås