Jegerkniven for 2014 er tildelt Kristine Thybo Hansen

Tildeling av jegerkniven for 2014
Komiteen har drøftet hvem som er verdig kandidat til jegerkniven 2014. 

I henhold til statuttenes krav punkt 4 kan det legges vekt på:

• Deltakelse i arrangement, og evner til å bevare motet og det ellers gode humøret, selv om en ikke lykkes med alle disipliner som har med prøver, jakt og hundehold å gjøre

• Opprettholde et godt og tillitsfullt forhold til sin hund

Årets kandidat har på kort tid markert seg som en dyktig hundeeier, og fått frem en god hund både med tanke på lydighet og jaktlige egenskaper. Vårens prøver viste at det var mulig å oppnå topp plasseringer på flere prøver i vinnerklassen.
Kandidaten har gjennom prøver og aktivt bruk av moderne media profilert hundens prestasjoner og løftet egen klubb på en veldig positiv måte. Kandidaten viser at det å være medlem av Nord–Troms Fuglehundklubb betyr noe, og er derfor med på å skape positive holdninger blant alle klubbens medlemmer.
På jaktprøver har kandidaten markert seg med sitt positive humør og gode hundehold.
Jakt og fangst i alle former og på alle typer vilt står i fokus, og av og til er fangsten større enn jegeren. Intet bytte kan føle seg trygg for denne jegeren, men jakten blir alltid utført med den største respekt for viltet.

Jegerkniven for 2014 tildeles Kristine Thybo Hansen

Knivkomiteen ved Knut Larsen og Sigleif Pedersen