Nord Troms Fuglehundklubb

 

 

REGLER FOR KLUBBMESTERSKAPET

 

Innledning:

 

Det konkurreres i både UK og AK. 

 

Klubbmesterskapet er en ren konkurranse, der VK prinsippene legges til grunn, men det stilles ikke så høye krav som i VK.

Klubbmesterskapet avholdes fortrinnsvis som vinterprøve, og arrangeres av Styret i Klubben.

Styret fastsetter startkontingent for hver av de startende. Det foretas påmelding ved start.

Styret oppnevner to dommere i god tid før mesterskapet.  Dommere som blir utpekt til å dømme klubbmesterskapet, bør ha god erfaring fra prøvesporten.  Hvis det blir så mange deltakere, at UK og AK må konkurrere hver for seg, kan det oppnevnes bare en dommer til å dømme hver av partiene.  Dommerne bestemmer slipptid ved start, alt etter hvor mange hunder som er påmeldt.

 

 

Kriterier for hunder som stiller i AK.

 

1.      For å oppnå plassering i AK, må hunden ha vist søk som ville gitt premie i AK.  Videre må hunden selvstendig ha funnet fugl, og tatt stand.  Det skal skytes over hunden for å få tellende fuglearbeid.  Det kan plasseres inntil 6 hunder i AK.

 

2.      Hunder som går etter fugl, skal ikke slås ut, men for å bli plassert i AK må hunden i løpet av dagen ha vist såpass beherskelse i fuglearbeid, at det ville gitt premiering i AK.

    

3.      Det vil være kvaliteten på fuglearbeid og søket som skal avgjøre plasseringene i AK, og det er dommernes skjønn som skal avgjøre det hele.

 

 

Kriterier for hunder som stiller i UK.

 

1.      For å bli plassert i UK, behøver ikke hunden ha vist fuglearbeid, men hunden må ha vist søk som ville gitt premie i UK. Det skal plasseres inntil 6 hunder i UK.

 

2.      Hunder som går etter fugl, skal ikke slås ut, men for å få godkjent et fuglearbeid i UK, må hunden selvstendig ha funnet fugl og tatt stand.  Det skal skytes over hunden for å få tellende fuglearbeid. Videre må hunden i løpet av dagen ha vist såpass beherskelse i fuglearbeid, at det ville gitt premie i UK. 

 

3.      Det vil være kvaliteten på fuglearbeid og søket som skal avgjøre plasseringene i UK, og det er dommernes skjønn som skal avgjøre det hele.

 

 

 

Styret