Trening på Kvænangsfjellet

Info om bruk av terrenget i Sandnesdalen på Kvænangsfjellet

Leder i NTFK har vært i kontakt med grunneier Irene Sandnes som eier gårdsnr 39/bruksnr 3 (se vedlagte kart) på Kvænangsfjellet for å gjøre avtale om bruk av terrenget. Kommersiell jakt er forbudt på eiendommen. Sandnes har ikke noe i mot at NTFK trener i terrenget, men hun ønsker en oversikt over hvor mange som trener der, og med hvor mange hunder. Leder i NTFK har gjort en avtale med henne om at hver enkelt som har tenkt seg ut i terrenget sender henne en tekstmelding om at de drar ut, og med antall hunder. Hun ønsker ikke at store ansamlinger med ekvipasjer trener der samtidig. Irene Sandnes har mob.nr 47318780.

Gnr39/bnr3 Kvænangsfjellet