Siste aversjonsdressur for i år

Aversjonsdresur hund - sau den 17. august kl 18.00 i Rongadalen. Eksakt sted legges ut når det er avklart. 

Pris: 
350,- kr for medlemmer i NTFK eller jeger- og fisk.
500,- kr for ikkemedlemmer.

Ta kontakt med Ottar Remmen på tlf 92820744.

Pga rypetaksering utenfor tlf dekning er ikke Ottar tilgjengelig for svar mellom onsdag kveld den 10. august - søndag 14. august kveld. Send sms så registrerer han det når han kommer i dekningsområde igjen.