Vinterbilder av Hennings to røde.

Vintertrening! Med tanke på årstiden som gikk, eller om man vil; den som snart kommer.
Lita og tøff!
Efia og Evo