Kågen

Nord-Troms Fuglehundklubb har inngått avtale med Kågen Utmarkslag om å benytte Kågen som treningsterreng. (Foto:"Kågtind", Inger-Lill L.P.)

Nord-Troms Fuglehundklubb leier deler av Kågen for trening av hund. Det betales ei årlig leie, som dekkes inn ved salg av treningskort til medlemmene. I avtalen med grunneierne er det satt begrensning om at utleie av terrenget er forbeholdt klubbens medlemmer som er bosatt i Nord-Troms. NTFK forplikter seg derfor å følge grunneiers krav.

Treningskortet koster kr. 300,- pr. medlem.  Kvitteringen skal medbringes under trening.

Båndtvangen er fra 1. april til 21. august, og medlemmene er selvsagt til enhver tid ansvarlige for å følge gjeldende bestemmelser, og også at man holder seg innenfor arealene man har avtale om.

Vedlagt kart over Kågen. Grønn ramme viser treningsterrenget..