Rypetelling Kågen og Arnøya

Treningsterrenget på Kågen holdes stengt inntil tellingen er gjort.
 

Klubbmesterskap

Mandag 28. august arrangeres klubbmesterskap i leirdueskyting

Siste aversjonsdressur for i år

Tirsdag 29. august arrangeres siste aversjonsdressur på sau for i år.

Aversjonsdressur hund - sau

Arrangeres mandag 7.august i Trollvik i Kåfjord.

Sterke resultater fra apport prøven og utstillingen i Bardu

Silje Sørensen hentet topp premie både på utstillingen og apportprøven.

Rypetaksering Reisavann

Klubben skal gjennomføre flere rypetellinger i august. Den første er på Reisavann.

Aversjonsdressur hund-sau

Ny dato for aversjon er torsdag 27. juli.