NORD-TROMS FUGLEHUNDKLUBB - EN HISTORISK GJENNOMGANG

 

Skrevet av Alvin Reiersen
Nord Troms Fuglehundklubb ble stiftet i september 1983 med Øyvind Mortensen som initiativtaker og primus motor. Bakgrunnen for oppstarten av klubben var en liten fuglehundgruppe under Nordreisa Hundeklubb. Øyvind var også her en av ressurspersonene, men han hadde vyer om at denne gruppa var for liten til å få samla alle fuglehundentusiastene her i området. Det var nå kommet til en del jegere med hund i de øvrige Nord Troms kommunene som kunne tenke seg en organisasjonstilknytning, men syntes Vest-Finnmark og Tromsø lå for langt unna til at disse stedene var et alternativ.

 

Med god hjelp fra Tromsø Hundeklubb fuglehundgruppa og Vest-Finnmark Fuglehundklubb som ivrige pådrivere, ble da Nord-Troms Fuglehundklubb stiftet. De fleste fra Nordreisa Hundeklubbs fuglehundgruppe ble med allerede fra starten, men noen kom først senere, da de så at fuglehundklubben ble en klubb for alle fugehundvenner i Nord-Troms. Nord-Troms Fuglehundklubb ble etterhvert en meget godt drevet klubb under ledelse av ovennevnte Øivind Mortensen. Utenom medlemmer fra Nordreisa, kom det en del medlemmer fra Kvænangen kommune med allerede fra starten. Medlemmer fra de øvrige kommunene som Skjervøy, Kåfjord og Lyngen kom da med etterhvert. Nord-Troms Fuglehundklubb har gjennom de 15 årene den har vært i drift hatt et varierende medlemstall; mellom 30 og 50 stk. Allerede fra starten av hadde klubben som mål å arrangere en fuglehundprøve. Da først som utgangspunkt i Nordreisa. Med god hjelp fra klubbene i Vest-Finnmark og Tromsø ble det arrangert en vinterprøve. Året var 1986. Klubben var da forlengst blitt medlem av NKK, mens medlemsskap i FKF først ble ordnet rett før den første jaktprøvene. Allerede første året ble fuglehundprøven her i Nordreisa en suksess, slik at det ble bestemt at dette måtte gjentas. Prøven ble da døpt Nordreisaprøven. Allerede andre året ble Kildal Leirsted ett godt og rimelig utgangspunkt for senere arrangementer. Etterhvert ble prøven for stor til at Kildal kunne ta i mot alle sammen, og i 1993 ble prøven flyttet til Arnøya. Utgangspunktet her var et nedlagt skoleinternat på Lauksletta som hadde rikelig plass til alle deltagerne. Prøven her, som de første årene ble omdøpt til Nord-Troms prøven, og senere Arnøyprøven, ble en suksess. Her var gode terreng med massevis av fugl. Prøven har etterhvert blitt en av de mest populære i denne regionen. Klubben har også de to siste årene prøve å arrangere seinprøve om høsten, men deltakelsen her har vært laber. Vi har også i noen år arrangert kombinertprøve (vann, spor og søkapport) med varierende deltakelse, men med gode resultater. Hva har så Nord-Troms Fuglehundklubb gjort i tillegg i de femten årene den har bestått? Klubbens medlemmer har i alle disse årene vært behjelpelig med rypetelling i regi av Fylkesmannens Miljøvernavdeling. Disse har foregått om vinteren i Puntadalen, i Nordreisa, Kvænangsfjellet og på Lauksletta. Videre også med høsttelling i Puntadalen og ved Reisavann. Flere av medlemmene fra vår klubb er etterhvert også blitt utdannet som sauerenhetsdressører, og har i alle år vært behjelpelig med denne viktige delen av dressuren. Klubben har også arrangert utstillinger, men dårlig økonomi og liten deltagelse har gjort sitt til at det nå er noen år siden vi har hatt dette på programmet. Ellers så har det omtrent hvert år vært avholdt dressurkurs for våre medlemmer. Klubben har, føler vi, vært med på de aktiviteter som en slik klubb bør og må være med på for å overleve som en aktiv og attraktiv klubb til beste for våre medlemmer. Nord-Troms Fuglehundklubb var i begynnelsen dominert av vorsteher, spesielt strihår. I de siste ti årene har engelsksetter kommet for fullt. I dag kan vi trygt si at de fleste rasene er godt representert. Vi har liketil en jaktpremiert Vizla i klubben. Hundene våre holder høyt nivå. Det gjenspeiler seg på premielistene rundt om. Hva er det da vi ikke har fått til? Klubben har etterhvert vært behjelpelig med, og fått utdannet en jaktprøve dommer. Dette er alt for lite,og vil bli en av hovedsatsingsområdene de kommende år, i tillegg til det som allerede er etablert. Klubben har i dag en sunn og skikkelig økonomi, den drives godt, og vi ser fram til gode år også i tiden framover.