Styret 2020

Leder:  Karl Petter Johansen tlf 95222661
Nestleder: Ståle Andersen tlf 41306852 
Styremedlem: Harry Hansen tlf 91781339
Sekretær: Robert Bjørklund tlf 41411599
Kasserer: Wenche Wara tlf 48177424

1.vara:  Erling Marthinsen tlf 97680921    
2. vara: Tom Rune Sandstrand tlf 45632101

 

 

Revisorer:

Sigleif Pedersen

Erling Martinsen 

 

 

Valgkomite:

Leder: Sigleif Pedersen

Medlem: Ottar Remmen

 

Materialforvalter:

Inger-Lill Løkås Pedersen

 

 

Web-ansvarlig: Inger-Lill Løkås Pedersen mob. 41675716. inger-lill@nordtroms.net  

Web-ansvarlig: Lillian Remmen mob.97107254 lillian.remmen@gmail.com