Referat styremøte 09.01.-24

Referat styremøte Nord-Troms Fuglehundklubb    09.01.24

Tilstede via teams:
Ståle Andersen
Robert Bjørklund
Ragnhild Elvestad
Willy Wikbo
Linda Hauge Elveskog

Saksliste:
1: Prøvekomite arnøyprøven 2024
2: Klubbsamling Arnøya
3: Fastsette dato for årsmøtet
4: Fritak båndtvang for apporttrening
5: Årshjulet

Vedtak:
1: Arnøyprøven 9. og 10. mars 2024
For at prøven skal bli gjennomført på en god måte har vi behov for flere                                                               flere hender underveis. Ta kontakt med prøveleder for å melde deg til innsats.
 Prøvekomiteen består av:
 Prøveleder arnøyprøven: Robert Bjørklund
 Dommeransvarlig: Kristine Thybo Hansen
  Logistikksjef: Ståle Andersen
  Daniel
  Linda Hauge Elveskog
  Willy Wikbo
  Ragnhild Elvestad
 

2: klubbsamling Arnøya 16.-18. februar 2024
    Det blir felles middag på lørdagen for de som overnatter.
    Påmelding til: Ståle Andersen tlf: 41306852
    For overnatting, trening og middag 500kr
    kun trene 200kr
Påmelding ikke gjeldende før betaling er mottatt.
Bindende påmelding. Ingen tilbakebetaling ved forfall.

3: Årsmøtet avholdes: Tirsdag 13. Februar 2024
innkommende saker må sendt styret innen 1. februar 2024
Saker sendes til: staale.and@hotmail.com

4: Ragnhild søker om fritak fra båndtvangen i og rund badevannet for sommeren 2024.

5: Ragnhild jobber med årshjulet. Et utkast presenteres på medlemsmøtet i forlengelsen av årsmøtet.

Referent:
Linda Hauge Elveskog