Referat styremøte 10.04.-24

Referat styremøte Nord-Troms fuglehundklubb 10.04.24

Til stede:
Ståle Andersen
Robert Bjørklund
Willy Wikbo
Linda Hauge Elveskog
Ragnhild Bergseth Elvestad
 

Saksliste:
1: Klubbklær
2: Terreng til apporttrening
3: Grunnkurs Jakthund
4: Treningsterreng
5: Innkjøp av våpen
6: Innkjøp PC
7: Aversjon på rein
 

Vedtak:
1: nytt forsøk på klubbklær. Klubben dekker halvparten. Følg med på FB for å se forslag.
2: Søknad om fritak fra båndtvang for å drive apporttrening sendt til Statskog.
3: Klubben har fått spørsmål fra Nordreisa jeger og fisk om å være med å dekke kostnader til instruktør for kurs: Grunnkurs jakthund. Styret er positiv til dette og bidrar med 5000kr
4: Robert og Linda sjekker muligheter for flere treningsterreng.
5: Klubben går til innkjøp av tre nye startrevolvere i år og tre til neste år.
6: Ragnhild skal se på muligheter.
7: Ståle skal se om det lar seg gjøre å få til en avtale.

Evt.
1: Har vi nok linjetaksører i klubben?

Vedtak:
1: Det ønskes at flere av klubbens medlemmer tar linjetaksørkurs. Det er kurs 8.- 9. juni på Setermoen. Påmeldingsfrist 19.mai.

Referent:
Linda Hauge Elveskog